Legalizacja
z legalizacją
Łatwiej w ambasadzie, ministerstwie
  • Dla Państwa wygody świadczymy usługę pośrednictwa poświadczenia (legalizacji) dokumentów.
  • Pomagamy w uzyskaniu pieczęci Apostille, legalizacji w ambasadach i ministerstwach w Warszawie.
Legalizacja dokumentów i apostille
Jeśli mają Państwo potrzebę posługiwania się dokumentem, bądź jego tłumaczeniem za granicą, konieczne jest ich poświadczenie, czyli wykazanie, że dokument pochodzi z konkretnego urzędu i jest autentyczny.
Istnieją dwie formy poświadczania dokumentów – apostille oraz legalizacja.
Zgodnie ze stroną Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
Apostille nadaje się, jeśli dokument ma być użyty za granicą w kraju, który jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Aktualny wykaz państw stron konwencji haskiej z 1961 r. jest dostępny na stronie internetowej lub w Referacie ds. Legalizacji MSZ.
Dokument poświadczony apostille nie wymaga dodatkowych legalizacji, może być od razu użytkowany na terenie obcego państwa.
Legalizacji dokonujemy, gdy drugi kraj nie jest stroną konwencji haskiej. Należy przy tym pamiętać, że dokument ten wymaga dodatkowego poświadczenia w odpowiednim przedstawicielstwie dyplomatycznym – ambasadzie lub urzędzie konsularnym akredytowanym na terytorium RP.
Mając świadomość, że proces poświadczania dokumentów jest skomplikowany, a niekiedy konieczne jest zwrócenie się do kilku instytucji, wychodzimy naszym klientom naprzeciw i przejmujemy ten obowiązek na siebie.